16. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin XVI. Toplantısı; 25-26 Ekim 2013 tarihlerinde, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde, Adana’da yapılacaktır.

Toplantı Programı ve Konuk Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Program gereği, katılım durumunun en geç 10 Ekim 2013 Perşembe akşamına kadar, Konuk Bilgi Formu’nda yer alan adrese bildirilmesi uygun olacaktır.

>>>Toplantı Programı<<<

>>>Konuk Bilgi Formu<<<