7. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

Sunumlar

Üniversitelerin Araştırma Politikaları: Avrupa Perspektifi 

       Prof. Dr. Üstün Ergüder
Sabancı Üniversitesi  


Sağlık Araştırmalarında Ülke Politikası ve Kayseri Deneyimi

       Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
       Erciyes Üniversitesi Rektörü  


Kamu Harcamaları İçinde Üniversiteler ve Araştırma Bütçelerinin Durumu

       Osman Şahin
       Maliye Bakanlığı Yükseköğretim Hizmetleri Daire Başkanı


Dünya’da ve Ülkemizde Lider Hekimlik

       Prof. Dr. Faik Çelik
İstanbul Üniversitesi


Tıp Fakültelerinin Fonksiyonları ve Afiliasyon: Beklentiler/Sorunlar


Afiliyasyon Kavramı, Dünya Modelleri, Türkiye Durumu

       Prof. Dr. Serhat Bor
       ÜHBD Afiliyasyon Çalışma Kurulu Başkanı  

Marmara Tıp Fakültesi Afiliyasyon Örneği

       Prof. Dr. Hasan Batırel
       Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı  


Panel: Afilasyondan Beklentiler ve Deneyimler

       Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu
       İstanbul İl Sağlık Müdürü 


      Prof. Dr. Davut Tüney
       Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı


      Prof. Dr. Osman Nuri Dilek
       Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

       Prof. Dr. Hulusi Gürel
       Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı


      Prof. Dr. Özdemir Aktan
       Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı


Tam Gün Yasası ve Performans Sistemi: Beklentiler – Sorunlar


Prof. Dr. Metin Çakmakçı
       Anadolu Sağlık Merkezi


      Dr. Mehmet Kılıç
       KOÜ Tıp Fakültesi Pediatri Asistanı 


Üniversite Hastanelerinde Global Bütçe Uygulaması


Prof. Dr. Mustafa Özmen

ÜHBD Geri Ödeme Çalışma Kurulu Bşk.

Toplantı Videosu