Yönetmelikler

Yönetmelik Metni

Esas No: 1/439
İçerik:Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Metni

Yönetmelik Metni

Resmi Gazete Sayısı: 27159/mükerrer 
Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009
İçerik: Çerçeve Anlaima İhaleleri Uygulama Yönetmeliği