Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Kurumsal Üyeleri

         1.  Ankara Üniversitesi

         2.  Atatürk Üniversitesi

         3.  Necmettin Erbakan Üniversitesi

         4.  Kocaeli Üniversitesi

         5.  Çukurova Üniversitesi

         6.  Erciyes Üniversitesi

         7.  Mersin Üniversitesi

         8.  Ege Üniversitesi

         9.  Pamukkale Üniversitesi

         10. Gaziantep Üniversitesi

         11. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

         12. Afyon Kocatepe Üniversitesi

         13. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

         14. İstanbul Üniversitesi

         15. Hacettepe Üniversitesi

         16. Süleyman Demirel Üniversitesi

         17. Fırat Üniversitesi

         18. Harran Üniversitesi

         19. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

         20. Trakya Üniversitesi

         21. Kafkas Üniversitesi

         22. Karadeniz Teknik Üniversitesi

         23. Gazi Üniversitesi

         24. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

         25. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

         26. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

         27. Selçuk Üniversitesi

         28. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi