Çalışma Kurulları Raporları / Sunumları

Döndürülebilir Borç Oranı Senaryosu

Maliye Bakanlığına Sunulan 6009 sayılı yasa gereği UHBD önerisi 1
Tarih: 3 Eylül 2010

Çevrilebilir borç kavramı

Borç Gelir Oranı Senaryosu

Maliye Bakanlığına Sunulan 6009 sayılı yasa gereği UHBD önerisi 2
Tarih: 3 Eylül 2010

Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu

Tarih: Temmuz 2010

İptal edilen maddeler

16 Temmuz 2010 tarihli anayasa mahkemesi kararı sonrası 5947 sayılı yasanın iptal edilen maddeleri

İptali red edilen maddeler

16 Temmuz 2010 tarihli anayasa mahkemesi kararı sonrası 5947 sayılı yasanın iptali istenilen ancak iptali red edilen maddeleri

Sn Ali BABACAN’a yapılan sunum: Üniversite Hastanelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Tarih: 31 Mayıs 2010

Üniversite Hastaneleri Birliği  (2010 SUT Talepleri)

Tarih: Nisan 2010

Bilgi notu

Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5947 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi Notu
Tarih: Aralık 2009

Üniversite Hastaneleri Sorunları

Üniversite Hastaneleri Sorunları ve Çözüm Önerileri
Tarih: Kasım 2009

“Global Bütçe” Önerisi

Üniversite Hastaneleri “Global Bütçe” Önerisi
Tarih: Ağustos 2009

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 4

Tarih: 31 Ağustos 2009

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 3

Tarih: 20 Ağustos 2009

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Toplantısı 2

Tarih: 14 Ağustos 2009

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Toplantısı 1

Tarih: 05 Ağustos 2009

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 2

Tarih: 31 Temmuz 2009

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 1

Tarih: 25 Temmuz 2009

 

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda üniversite hastanelerinin yeri Tam gün ve döner sermaye konusunda görüşler ve çözüm önerileri
Üniversite hastanelerinin hizmet-eğitim ikilemi çözümünde işbirliği seçenekleri, yasal durum Üniversite hastaneleri birliği yapılanma modelleri
Hastane kalite yönetim sistemlerinde ıso 9001:2000 – JCI akreditasyonu karşılaştırması Süreç yönetimi
Temel kalite kavramları Toplam kalite yönetimi